Internet w biznesie

secretary-338561__340Internet to bez wątpienia podstawowe narzędzie rekrutacji w każdym biznesie, a tworzenie stron internetowych dla osób bezrobotnych stało się dla nich skutecznym sposobem na poszukiwanie pracy. Zjawisko to otrzymało określenie networking, ponieważ pozwala na to, aby praca przyszła do kandydata sama.  Pozwala to osobom poszukującym pracy na ujawnienie się w społeczności internetowej i umożliwia otrzymywanie ofert od potencjalnych pracodawców.  Tworzenie stron internetowych w celu szukania pracyCzęstą praktyka jest tez przekazywanie potencjalnym pracodawcom informacji o sobie poprzez zaistnienie w społeczności internetowo – networkingowej. Wystarczy zamieścić na portalach biznesowych swoją aplikację, aby korzystać z tej dogodnej formy komunikacji w obszarze zawodowym. Po zalogowaniu kandydat może otrzymywać oferty pracy odpowiadające swojemu profilowi i doświadczeniu, ale czasem zapominają o pewnej ważnej rzeczy. Otóż konieczne jest umieszczenie przez kandydata w treści aplikacji danych kontaktowych – e-maila i/lub telefonu komórkowego, bez których kontakt jest niemożliwy.  Nie trudno zauważyć, że tworzenie stron internetowych dla osób poszukujących pracy stało się bardzo popularne w Polsce. Nasze projekty w niczym nie różnią się od swoich anglojęzycznych odpowiedników, wręcz zawierają dodatkowe funkcjonalności. Można na nich bezpośrednio kontaktować się z użytkownikami, a także uczestniczyć w różnego rodzaju forach poświęconych pracy, grupom zawodowym, a także zainteresowaniom pozazawodowym. Ciekawe rozwiązanie to połączenie strony www z ofertami pracy – pozwala to na bardzo łatwe wyszukiwanie interesujących ofert.   Nowoczesne tworzenie stron internetowych z ofertami pracy stwarza także duże możliwości dla pracodawców – bazy CV powstające na vortalach branży HR są dla nich dużym udogodnieniem, nawet mimo opłat, które muszą ponieść za korzystanie z serwisów. Mogą oni przeglądać aplikacje czy briefy kwalifikacji kandydatów, a przez to szybko i wygodnie otrzymać szeroką, wyjściową bazę. Przybywa kandydatów poszukujących pracy online, a oprócz tego, że wyszukują informacje, sami je tworzą i komunikują się między sobą. Dzięki temu rośnie liczba więzi między ludźmi oraz interakcji zachodzących w wirtualnej przestrzeni.

Gwarancja SLA

network-cables-499789__340Dużo firm hostingowych daje swoim klientom gwarancję SLA – gwarancję dostępności usług na określonym poziomie. Warto wówczas sprawdzić w regulaminie, na jaką rekompensatę można liczyć w przypadku niedotrzymania tej gwarancji, ponieważ często zdarza się, że trudno jest spełnić warunki uprawniające do rekompensaty.  Regulamin Po pierwsze, regulamin musi istnieć – to podstawowa zasada. Powinien zawierać informacje wymagane przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (czyli informacja o sposobie składania reklamacji, o sposobie zawierania oraz zrywania umowy, o wymaganiach technicznych niezbędnych do świadczenia usługi itp.) oraz nie zawierać zapisów, które znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych (do znalezienia na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).  Pomoc techniczna Warto sprawdzić w jakim zakresie oraz jakimi kanałami komunikacji świadczona jest pomoc techniczna. Nie chcielibyśmy przecież zostać bez możliwości skorzystania z zakupionej usługi z powodu błędu serwera oraz braku możliwości poinformowania obsługi hostingu o tym błędzie. Pomoc techniczna jest jedną z najbardziej kosztownych elementów świadczenia usług hostingowych, nie należy więc wymagać od tańszych ofert całodobowego supportu telefonicznego.  Limity Oczywiste jest, że istnieją limity powierzchni i transferu – dyski i łącza mają określoną pojemność i przepustowość. Oferty, które zawierają brak limitów tych parametrów już powinny wzbudzić podejrzenia. Oprócz tego, ograniczone są takie zasoby jak pamięć RAM oraz czas pracy procesora. Większość firm nie podaje na swoich stronach tych limitów – a szkoda. Często zdarza się, że konta klientów są blokowane właśnie ze względu na zbyt duże obciążenie. Kolejnym limitem rzadko uzwględnianym w ofertach jest dzienny limit wysyłania maili. Brak tego limitu natomiast zwiększa ryzyko dostania się adresu IP na czarne listy, z których nie odbierana jest poczta i bardzo prawdopodobne jest, że nasze maile nie będą dochodziły do adresatów. Potencjalnego dostawcę hostingu warto także zapytać o limit ilości i wielkości baz danych oraz liczby zapytań i równoczesnych połączeń.  Bezpieczeństwo Sprawdź podstawowe aspekty bezpieczeństwa: czy usługodawca oferuje szyfrowany dostęp tam, gdzie jest konieczne podanie hasła, czy masz możliwość odczytu plików systemowych (na przykład /etc/passwd), w jaki sposób firma przechowywuje hasła.